*  

*

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Potwierdzenie wszystkich przywilejów miasta Bielska - Bielitz .[ Bielsko-Biała ]

 
 

Potwierdzenie  przywilejów
miasta Bielska - Bielitz  od 1312 roku.
Przez Cesarzową Austrii Marię Teresę von Habsburg
z 10.07.1747 roku.

Kopiarz potwierdzeń przywilejów miasta Bielska - Bielitz od 1312 roku.
przez Cesarza Austrii Józefa II von Habsburg z 1822 roku.

   
 

   
 

Potwierdzenie przywilejów nadanych Bielsku
 przez Króla Jana III Sobieskiego.
28 marca 1676 roku.

Nadanie  przywilejów targowych do handlu bydłem
dla miasta Bielska - Bielitz.
Przez Cesarzową Austrii Marię Teresę von Habsburg
z 09.04.1753 roku.

   
 

   
 

Ugoda Księcia Kazimierza II Cieszyńskiego w sprawie płacenia rocznego
czynszu z miasta Bielska, Cieszyna, Skoczowa i Frysztatu dla kanoników Nyskich.
Nysa 1 sierpnia 1528 roku.

Nadanie  przywilejów wolności religijnej mieszkańcom
ewangelicko - augsburskiego wyznania  miasta Bielska - Bielitz , [ Bielsko-Biała ]
przez właściciela mniejszego państwa stanowego Adama Schaffgotscha.
Bielsko - Bielitz   24 sierpnia 1587 roku.

   
 

   
 

Prawa i porządek ziemski księstwa cieszyńskiego.
Landesordnung Fursthenthum Teschen.
Práva a zřízení zemské knížectví Těšínského.
Wydany przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama w 1573roku.  
W tym dla mieszkańców Bielska - Bielitz. [ Bielsko-Biała ]

Przywilej Burmistrza Zatora z 1646 roku regulujący handel suknem w mieście,
dla sukienników z  Bielska, Skoczowa i Pszczyny.
[ W tym czasie wspomniane miasta były poza granicami Polski. ] 
Znajduje się w zasobie Archiwum Książąt  Sułkowskich,
Archiwum Państwowego w Katowicach oddział  Bielsko-Biała.

   
 

   
 

Akt Cesarza Austrii, Króla Czech i Węgier  Rudolfa II z 27.04.1591 roku.
Potwierdzenie  dokumentu ,,Prawa i porządek ziemski stanów księstwa cieszyńskiego". Wydanych przez Księcia  Wacława III Adama w 1573 roku.
W tym dla mieszkańców Bielska - Bielitz. [ Bielsko-Biała ]

Akt Cesarza Austrii, Króla Czech i Węgier Rudolfa II z 27.04.1591 roku.
Potwierdzenie  przywilejów, stanowych księstwa cieszyńskiego.
Wydanych przez Księcia  Wacława III Adama w 1572 roku.
W tym dla mieszkańców Bielska - Bielitz. [ Bielsko-Biała ]

   
 

   
 

Uwierzytelniony przez urząd  Burmistrza Cieszyna w1654 roku odpis:
Potwierdzenie starych i nadanie nowych  przywilejów stanom księstwa cieszyńskiego przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama z 1573roku.
W tym dla mieszkańców Bielska - Bielitz. [ Bielsko-Biała ]

Potwierdzenie starych i nadanie nowych  przywilejów stanom
księstwa cieszyńskiego przez księżnę  cieszyńską Teresę Lukrecję 1657roku.
Wydanych przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama z 1573roku.  
W tym dla mieszkańców Bielska - Bielitz. [ Bielsko-Biała ]

   
 

   
 

Potwierdzenie przywilejów nadanych Bielsku
 przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
24 marca 1765 roku. [Cech piekarzy]

Potwierdzenie przywilejów nadanych Bielsku
 przez Cesarza i Króla Ferdynanda III.
1638 roku.

   
 

   
         
         
  Strona w rozbudowie 2018 r.